Investigadores (CR)2 son destacados en ranking internacional